Example: quiz answers

O porezu

Found 10 free book(s)
O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

www.uino.gov.ba

Na osnovu člana 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05), a u vezi sa članom 14. stav 3.

  Porezu, O porezu

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

sph.hr

Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12 4 6. državne nagrade ustanovljene propisima koje donosi Hrvatski sabor i …

  Porezu, O porezu

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

www.parlamentfbih.gov.ba

2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i prijave poreza na …

  Porezu, O porezu

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na …

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na …

www.racunovodstvo-porezi.hr

39 12/16 Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Milivoj Friganović, mag. oec. Aktualno Za konačne dohotke (dohodak od imovine i imovinskih pra-

  Porezu, O porezu

ZAKON o porezu na dobit - pufbih.ba

ZAKON o porezu na dobit - pufbih.ba

www.pufbih.ba

ZAKON O POREZU NA DOBIT („Službene novoine Federacije BiH“, broj: 15/16) I. OPĆE ODREDBE Član 1. (1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne

  Porezu, O porezu

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST

www.pufbih.ba

2 4. Predmet oporezivanja Član 4. Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: 1) nesamostalne djelatnosti, 2) samostalne djelatnosti,

  Porezu, O porezu

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA …

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA …

www.porezna-uprava.hr

Prilog 2. prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju

  Porezu, O porezu

Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o …

Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o

www.porezna-uprava.hr

REPUBLIKA HRVATSKA . MINISTARSTVO FINANCIJA . POREZNA UPRAVA –SREDIŠNJI URED . Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj

  Porezu, O porezu

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog …

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog …

www.archery.hr

116 Računovodstvo i fi nancije 3/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE s plaće i naknade Za neoporezivo nadoknađivanje troškova službenog putovanja, odredbe …

9 ()#/-9 - poreskaupravars.org

9 ()#/-9 - poreskaupravars.org

www.poreskaupravars.org

1626!" #$%#&' ()"%*)"%" xl +",-" 2. %" .$+"& /01'234--0 561$-0 (“ 53'720%4 83"$%4- /01'234-0 561$-0”, 26#9 28/94), *#%#$4)!"#$

Similar queries