Example: marketing

Search results with tag "Diversiteit"

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in ...

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in ...

expertisecentrumkinderopvang.nl

een diversiteit van achtergronden, talenten en behoeften. Dit is een andere invalshoek dan die in de andere twee Pedagogische kader-titels: daarin staan de pedagogische principes en doelen bij het opvoeden van kinderen in een groep centraal. Van daaruit wordt ook aandacht besteed aan verschillen. In Samen verschillend staat de diversiteit

  Diversiteit

CAO KINDEROPVANG 2021 2022

CAO KINDEROPVANG 2021 2022

www.kinderopvang-werkt.nl

Ook diversiteit is daarbij belangrijk. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit. Verder wordt een project gestart om de gezonde levensstijl van medewerkers te stimuleren en bevorderen. Verwerking cao-akkoord

  Diversiteit

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ... - Actiz

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ... - Actiz

www.actiz.nl

5 Voldoende (diversiteit aan) woonvormen voor ouderen Om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de enorme stijging van de vraag naar ouderenzorg is het nodig dat er voldoende (diversiteit aan) woonvormen voor ouderen beschikbaar komen, in het bijzonder ook binnen de sociale sector. Dit heeft betrekking op:

  Diversiteit

Goede voorbeelden culturele diversiteit,

Goede voorbeelden culturele diversiteit,

www.rijksoverheid.nl

3.4 Portret ABN AMRO 41 3.5 Portret Humanitas 49 . 3 1 Inleiding 1.1 Inleiding ... zien dat daarvoor bepaalde voorwaarden moeten worden vervuld en valkuilen worden vermeden: de kritische succesfactoren voor het realiseren van diversiteit …

  Voorwaarden, Roma, Abn amro, Voorbeelden, Geode, Goede voorbeelden culturele diversiteit, Culturele, Diversiteit

EmplOying thE CultuRal BROkER in thE gOvERnanCE OF ...

EmplOying thE CultuRal BROkER in thE gOvERnanCE OF ...

www.open.ac.uk

diversiteit en interactie tussen verschillende sociale groepen een lange geschiedenis. Studies over koloniën in het globale Zuiden en kolonisten in Amerika en Canada, heb-ben de rol onderzocht van culturele bemid-delaars, ‘cultural brokers’, die zich tussen

  Diversiteit

Globale definitie van het sociaal werk - ifsw.org

Globale definitie van het sociaal werk - ifsw.org

www.ifsw.org

diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale- en menswetenschappen en inheemse of lokale vormen van kennis, engageert sociaal werk mensen en structuren om problemen aan te pakken en welzijn te bevorderen.’ De bovenstaande definitie kan naar gelang de nationale en/of regionale situatie ...

  Diversiteit

HET NIEUWE LOONMODEL - IFIC

HET NIEUWE LOONMODEL - IFIC

www.if-ic.org

3 Gezien de diversiteit van de gebruikte barema’s om de functieste verlonen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe classificatie,kan dit principe niet geverifieerdworden voor alle mogelijke combinatiesvan huidige barema/IFIC doelbarema. Dit past zich toe op categorieën waarvoor een uitgesproken referentiebarema geïdentificeerd kon worden ...

  Diversiteit

WERELDORIËNTATIE (LEERGEBIED MENS EN MAATSCHAPPIJ …

WERELDORIËNTATIE (LEERGEBIED MENS EN MAATSCHAPPIJ …

pro.g-o.be

diversiteit een troef vormt. Kleuteronderwijs - Lager onderwijs (1e, 2e en 3e graad) 5 Wereldoriëntatie - ‘Tien voor WO’: algemene visie op Wereldoriëntatie 3 ‘TIEN VOOR WO’: ALGEMENE VISIE OP WERELDORIËNTATIE Met Wereldoriëntatie helpen leerkrachten kinderen bij het vinden van antwoorden op hun vragen over

  Diversiteit

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en ...

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en ...

www.nji.nl

Basisonderwijs Nog altijd hebben kinderen uit migrantengezinnen aan het begin van de basisschool een taalachter-stand (Gijsberts e.a. 2012). Ook al heeft een derde van de Turkse en Marokkaanse en een vijfde van de Surinaamse en Antilliaanse kinderen deelge-nomen aan een programma voor voor- en vroeg-schoolse educatie. Ook op het gebied van rekenen

  Culturele, Diversiteit, Basisonderwijs, Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden, Opgroeien, Opvoeden

Casemanagement

Casemanagement

www.zorgvoorbeter.nl

Sociaal-culturele ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen, zoals de toenemende verwachtingen van mondige ... (2012) is de diversiteit van het casemanagement bij dementie beschreven. Ook zijn effecten bij dementie na een jaar beschreven. Ook het rapport van het CVZ (2011) geeft de variatie binnen het casemanagement ...

  Culturele, Diversiteit

Vraaggericht werken in de langdurige zorg

Vraaggericht werken in de langdurige zorg

www.zorgvoorbeter.nl

hebben voor de culturele, sociale en seksuele diversiteit en voor de wijze waarop (potentiële) cliënten zich oriënteren op zorgaanbieders. Informele zorg In de langdurende zorg moeten in de toekomst scherpe keuzes worden ge-maakt. De overheid stimuleert zorg in persoonlijke en lokale netwerken. Er is in die zin sprake van ‘ontzorgen’.

  Werken, Culturele, Diversiteit, Vraaggericht werken in de langdurige, Vraaggericht, Langdurige

14bv3 Stappenplan wijkanalyse maken pdf - Van Kleef Instituut

14bv3 Stappenplan wijkanalyse maken pdf - Van Kleef Instituut

www.vankleefinstituut.nl

problemen)? Zijn er culturele aspecten die een belangrijke rol spelen in de wijk? Zorg‐ en welzijnsvoorzieningen ... vi. Diversiteit? ...

  Culturele, Diversiteit

WOORDEN DOEN ERTOE - Tropenmuseum

WOORDEN DOEN ERTOE - Tropenmuseum

www.tropenmuseum.nl

diversiteit van onze medewerkers en de ontwikkeling van een kader voor de heroverweging van vraagstukken rond terug ­ gave van voorwerpen. Maar ook herkomstonderzoek naar objecten met een koloniale geschiedenis, de ontwikkeling van nieuwe organisatorische modellen en het opdoen van ervaring met het ontzamelen van omvangrijke collecties.

  Done, Woorden, Eoret, Diversiteit, Woorden doen ertoe

Similar queries