Example: air traffic controller

Search results with tag "Modificarea"

HOTĂRÂRE cu privire la modificarea Inventarului …

HOTĂRÂRE cu privire la modificarea Inventarului …

www.cjolt.ro

HOTĂRÂRE cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt Având în vedere : - Expunerea de motive nr. 10911/18.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

  Modificarea

ORDONAN łĂ DE URGEN łĂ privind modificarea şi …

ORDONAN łĂ DE URGEN łĂ privind modificarea şi …

www.isj.sv.edu.ro

ORDONAN łĂ DE URGEN łĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educa Ńiei na Ńionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012

  Modificarea, Completarea, Ordonan

OUG nr. 82/2017 - modificarea şi completarea unor …

OUG nr. 82/2017 - modificarea şi completarea unor

www.fstf.ro

OUG nr. 82/2017 - modificarea şi completarea unor acte normative având în vedere cele prezentate anterior, se impune şi corelarea cuantumului minim al …

  2017, Oug nr, Modificarea, Completarea unor, Completarea, Unor

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și ...

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și ...

static.anaf.ro

modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii ... salarii plătite din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate lichidarea unei persoane juridice: alte …

  Modificarea, Pentru

Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor, persoane ...

Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor, persoane ...

static.anaf.ro

iniţial în vectorul fiscal se poate face şi pe baza formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal” care se transmite exclusiv prin mijloace electronice de …

  Modificarea, Pentru, Persoane, Ghidul, Ghidul asociațiilor, Asociațiilor, Fundațiilor şi federațiilor, Fundațiilor, Federațiilor

R O M Â N I A GUVERNUL ROMÂNIEI COMITETUL NAȚIONAL …

R O M Â N I A GUVERNUL ROMÂNIEI COMITETUL NAȚIONAL …

gov.ro

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021 privind modificarea și completarea hotărârii nr. 111 din 06.12.2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România valabile în perioada 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00, precum și

  Modificarea, Pentru

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA, APROBAREA SI …

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA, APROBAREA SI …

www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Resurse Umane Procedura operationala P.O: Elaborarea, aprobarea si modificarea Regulamentului de

  Modificarea

MINISTERUL EDUCA ŢIEI NA ŢIONALE pentru …

MINISTERUL EDUCA ŢIEI NA ŢIONALE pentru …

isjvn.vn.edu.ro

MINISTERUL EDUCA ŢIEI NA ŢIONALE ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din înv ăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 - 2019, aprobat ă prin Ordinul ministrului

  Modificarea

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

www.edu.ro

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 96/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale

  Modificarea, Completarea, Pentru, Pentru modificarea

Similar queries