Example: biology

Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i …

Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarz dzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji ustawienia dla systemu e-Deklaracje I. Informacja o centrach certyfikacji Rejestr kwalifikowanych podmiot w wiadcz cych us ugi certyfikacyjne jest opublikowany przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) na stronie Oferowane w zestawach do podpisu Oprogramowanie : *. 1. Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert ( ) PEM- HEART Signature wersja sk adanie podpisu i zarz dzanie kartami ( ). 2. Centrum Obs ugi podpisu elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej ( ) SZAFIR wersja build 454 sk adanie podpisu , CryptoCard Suite wersja zarz dzanie kartami ( ). 3. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej ( )- Sigillum Sign wersja sk adanie podpisu , CryptoCard Suite wersja zarz dzanie kartami ( ).

MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl www.e-Deklaracje.gov.pl e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

Tags:

  Podpisu, Elektronicznego, Oprogramowanie, Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i …

1 Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarz dzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji ustawienia dla systemu e-Deklaracje I. Informacja o centrach certyfikacji Rejestr kwalifikowanych podmiot w wiadcz cych us ugi certyfikacyjne jest opublikowany przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) na stronie Oferowane w zestawach do podpisu Oprogramowanie : *. 1. Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert ( ) PEM- HEART Signature wersja sk adanie podpisu i zarz dzanie kartami ( ). 2. Centrum Obs ugi podpisu elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej ( ) SZAFIR wersja build 454 sk adanie podpisu , CryptoCard Suite wersja zarz dzanie kartami ( ). 3. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej ( )- Sigillum Sign wersja sk adanie podpisu , CryptoCard Suite wersja zarz dzanie kartami ( ).

2 4. Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM ( ) proCertum SmartSign wersja sk adanie podpisu , proCertum CardManager wersja zarz dzanie kartami ( , ). *. - stan na dzie r. MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 1. II. Ustawienia oprogramowania 1. CenCert - PEM-HEART Signature . a. instalacja certyfikatu w systemie MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 2. b. konfiguracja formatu podpisu MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 3. 2. KIR a. CryptoCard Suite - instalacja certyfikatu w systemie operacyjnym kolejne kroki MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 4.

3 MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 5. b. SZAFIR - konfiguracja formatu podpisu MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 6. MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 7. 3. Sigillum a. CryptoCard Suite - instalacja certyfikatu w systemie operacyjnym . identycznie jak w pkt b. Sigillum Sign - konfiguracja formatu podpisu MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI. ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 8. 4. CERTUM. a. proCertum CardManager - instalacja certyfikatu w systemie operacyjnym b. proCertum SmartSign - konfiguracja formatu podpisu MINISTERSTWO FINANS W DEPARTAMENT INFORMATYKI.

4 Ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa e-mail: Strona | 9.


Related search queries