Example: tourism industry

Search results with tag "Richtlijn"

KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal

KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal

www.kngf.nl

de KNGF-richtlijn uit 2013 en de VvOCM-richtlijn uit 2009 te herzien tot één gezamenlijke richtlijn. Doel van de richtlijn Deze richtlijn beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk van fysiotherapeutische en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met lage rugpijn. Met een

  Richtlijn

KNMT-RICHTLIJN TANDHEELKUNDIGE RADIOLOGIE

KNMT-RICHTLIJN TANDHEELKUNDIGE RADIOLOGIE

knmt.nl

en ingevuld op het specifieke aandachtsgebied van de betreffende beroepsgroep. Deze richtlijn ‘vertaalt’ de wetgeving naar de tandheelkundige radiologische toepassing en geeft duiding en invulling aan de wettekst. Daartoe zijn behalve de wetteksten ook Europese richtlijnen geraadpleegd en is advies ingewonnen

  Richtlijn, Richtlijnen

Elektrolytstoornissen 2012 - Internisten

Elektrolytstoornissen 2012 - Internisten

www.internisten.nl

Samenvatting voor de praktijk De in deze richtlijn behandelde elektrolytstoornissen zijn in deze richtlijn als volgt gedefinieerd: Hypernatriëmie: serum natriumconcentratie [Na+] > 145 mmol/l Hyponatriëmie: serum natriumconcentratie [Na+] < 135 mmol/l Hyperkaliëmie: serum kaliumconcentratie [K+] > 5,0 mmol/l Hypokaliëmie: serum kaliumconcentratie [K+] < 3,5 mmol/l

  Richtlijn

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze …

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze …

www.nefro.nl

Richtlijn Membraneuze Nefropathie, 2013 1 Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

  Richtlijn, Van de

Ergotherapie richtlijn CVA - Kennisnetwerk CVA NL

Ergotherapie richtlijn CVA - Kennisnetwerk CVA NL

www.kennisnetwerkcva.nl

Inzicht geven aan cliënten na een CVA en hun naastbetrokkenen wat ergotherapie voor hen kan betekenen. 1.2.2 Doelgroep De Ergotherapie richtlijn CVA is te gebruiken bij alle cliënten die recent of in een langer verleden een CVA hebben doorgemaakt en die problemen ervaren in hun participatie en/of het uitvoeren van hun dagelijkse handelingen.

  Richtlijn, Ergotherapie, Ergotherapie richtlijn

Multidisciplinaire Richtlijn - NVAVG

Multidisciplinaire Richtlijn - NVAVG

nvavg.nl

Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking Initiatief nemende beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)

  Richtlijn, Multidisciplinaire richtlijn, Multidisciplinaire

NfN Richtlijn Lupus Nefritis februari 2014

NfN Richtlijn Lupus Nefritis februari 2014

www.nefro.nl

Richtlijn Lupus Nefritis, NfN, 2014 3 KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis The 2011 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical Practice

  Guidelines, Practices, Clinical, 2014, Clinical practice, Kdigo, Glomerulonephritis, Lupus, Richtlijn, Kdigo clinical practice guideline for glomerulonephritis, Februari, Nfn richtlijn lupus nefritis februari 2014, Nefritis

Concept Richtlijn Idiophatische Intracraniele …

Concept Richtlijn Idiophatische Intracraniele …

www.erasmusmc.nl

Concept Richtlijn Idiopathische Intracraniële Hypertensie (IIH) Diagnostiek en behandeling. April 2014, W. Moudrous en A. Boon, revisie april 2017

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling

Titel: Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen (3e ...

Titel: Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen (3e ...

assets-sites.trimbos.nl

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN ANGSTSTOORNISSEN (3E REVISIE, 2013) Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-08-2013 Verantwoording Trimbos-instituut

  Richtlijn

zoeken naar de gouden standaard - Vilans

zoeken naar de gouden standaard - Vilans

www.vilans.nl

• Het moet aansluiten bij de richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van V&VN. • Het moet aansluiten bij de richtlijn E-overdracht van V&VN. • Interventies moeten meer onderbouwd worden met standaarden en protocollen. • Uitkomsten moeten een duidelijkere plaats krijgen in het zorgplan. Behoefte cliënt

  Richtlijn, Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, Verpleegkundige, Verzorgende, Verslaglegging

Acute traumatische wervelletsels - traumaprotocol.nl

Acute traumatische wervelletsels - traumaprotocol.nl

www.traumaprotocol.nl

Bijlage Algemene inleiding Onderwerp Deze richtlijn bestaat uit aanbevelingen voor de opvang, diagnostiek, classificatie en behandeling van acute

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, En behandeling van

bron:!pallialine.nl,richtlijn!Pijn,versie!2.1!(2016:10:01)!

bron:!pallialine.nl,richtlijn!Pijn,versie!2.1!(2016:10:01)!

www.artsportaal.nl

mg/24 mg/24 ug/uur mg/24 mg/24 mg/24 uur mg per mg/24 uur pg/uur 24 uur Tabel 1 Omrekentabel opioidenl I Bij het overgaan van het ene opioïd naarhet andere (opioïdrotatie) vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equianalgetische dosis te geven

  Richtlijn, Pallialine

Overgewicht - nji.nl

Overgewicht - nji.nl

www.nji.nl

InhOuDsOPGAve Samenstelling van de werkgroep 7 Verantwoording 9 Leeswijzer 11 Samenvatting Richtlijn Overgewicht 12 Stroomdiagrammen 20

  Richtlijn

Samenvatting richtlijn Verantwoorde diabeteszorg …

Samenvatting richtlijn Verantwoorde diabeteszorg …

www.zorgstandaarddiabetes.nl

Aanbevelingen over diagnostiek van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen (zie deel 2, hoofdstuk 2) . 2a. De diagnose diabetes mellitus kan gesteld worden: - als op twee verschillende dagen nuchtere glucosewaarden van ≥ 6,0 (capillair) mmol/l of

  Richtlijn, Diagnostiek, Diagnostiek van

Protocol voor het behandelen met clozapine

Protocol voor het behandelen met clozapine

www.clozapinepluswerkgroep.nl

Richtlijn Schizofrenie (Van Alphen et al., 2012), zijn helaas geen garantie voor nakomen van verplichtingen en het uitvoeren van aanbevelingen (Tough et al., 1997; Clark et al., 2014; Jongkind & Schulte, 2015).

  Protocol, Voor, Richtlijn, Clozapine, Protocol voor het behandelen met clozapine, Behandelen

Pijn bij palliatieve pati&#235;nten - pallialine.be

Pijn bij palliatieve patiënten - pallialine.be

www.pallialine.be

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten – een richtlijn. September 2012. Toegankelijk via www.pallialine.be 3 Men spreekt in dat geval van ‘referred pain’, bijvoorbeeld pijn in de schouder ten gevolge van levermetastasen met ingroei in het leverkapsel en

  Richtlijn, Pijn, Pijn bij

De rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de ...

De rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de ...

www.waakdoos.nl

7.3.1 Richtlijn zorg in de stervensfase 60 7.3.2 Zorgpad stervensfase 61 7.3.3 Planningslijst zorg voor naasten rondom het overlijden 61 7.3.4 De waakdoos 61 7.3.5 Zorg en rituelen na het overlijden 61 7.4 De behoeften van de naasten en de ondersteuning van de 62

  Richtlijn, Zorg, Stervensfase, Richtlijn zorg in de stervensfase

NVOG-richtlijn Hemorrhagia postpartum (HPP)

NVOG-richtlijn Hemorrhagia postpartum (HPP)

www.nvog.nl

Behandeling retentio placentae (vastgesteld in 620e ALV 28-5-2015) - Hoe lang kan bij een retentio placentae afgewacht worden? - Is medicamenteuze behandeling van een retentio placenta zinvol? - Is antibiotische behandeling bij een manuele placenta verwijdering noodzakelijk? Organisatie en training (vastgesteld in 620e ALV 28-5-2015)

  Postpartum, Behandeling, Richtlijn, Medicamenteuze, Medicamenteuze behandeling, Nvog richtlijn hemorrhagia postpartum, Nvog, Hemorrhagia

NVOG-richtlijn Foetale groeirestrictie (FGR)

NVOG-richtlijn Foetale groeirestrictie (FGR)

www.nvog.nl

intensivering foetale bewaking of termineren van de zwangerschap afhankelijk van de zwangerschapsduur. een GUO om congenitale afwijkingen op te . 5 Bij à terme FGR dient patiëntenvoorkeur tussen de 38 en 40 weken een rol te spelen met

  Richtlijn, Nvog, Foetale bewaking, Foetale, Bewaking, Nvog richtlijn foetale groeirestrictie, Groeirestrictie

JGZ-richtlijn - NCJ

JGZ-richtlijn - NCJ

assets.ncj.nl

signalering, diagnostiek, begeleiding, behandeling en zo nodig verwijzing van problemen rond het thema huid. Het lichamelijk onderzoek met betrekking tot de huid bestaat met name uit inspectie en palpatie. Dit kan uitgevoerd worden door de jeugdarts (0-19 jaar), verpleegkundig

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Behandeling en, Jgz richtlijn

Richtlijn Mantelzorg

Richtlijn Mantelzorg

www.venvn.nl

Deze richtlijn biedt hier tools en handreikingen voor. Door het gebruik van de richtlijn zullen jonge, werkende en oudere mantelzorgers eerder worden herkend en zal ... (EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis). Deze kaarten zijn bruikbaar voor alle mantelzorgers. (Zie Bijlagen Module 1, bijlage 8.2).

  Richtlijn, Ergotherapie

Richtlijn lymfoedeem

Richtlijn lymfoedeem

www.lymfoedeem.nl

diagnostiek, behandeling en (na)zorg worden beschreven. ... zijn stakeholderpartijen gevraagd aanvullingen te geven en zijn hun verwachtingen ten aanzien van de richtlijn en het richtlijnontwikkelingsproces geïnventariseerd. Door de werkgroep is vervolgens een prioritering ...

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Behandeling en, Richtlijn en

Richtlijn - Verenso

Richtlijn - Verenso

www.verenso.nl

Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs en uitgever geen aan-sprakelijkheid. Aan deze publicatie kunnen geen ... 1.4 Gebruikers richtlijn Deze richtlijn is primair ontwikkeld voor spe-cialisten ouderengeneeskunde en huisartsen.

  Voor, Richtlijn, Informatie, Informatie voor, Gebruiker, Gebruikers richtlijn

Richtlijn Actinische keratose - huidziekten.nl

Richtlijn Actinische keratose - huidziekten.nl

www.huidziekten.nl

4 Versie 15-10-2010 ALGEMENE INTRODUCTIE Doelstelling Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse 5 praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende

  Richtlijn

Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021

Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021

www.reanimatieraad.nl

en onderwijs Auteurs van de richtlijnen reanimatie 2021 in Nederland ... notities ‘Starten, niet starten en stoppen van reanimatie’ en de richtlijn voor de overname ... • misselijkheid of braken. Minder duidelijke signalen zijn: • pijn in de bovenbuik, kaak, nek of tussen de schouderbladen, zonder pijn op de borst; ...

  Bankers, Richtlijn, Misselijkheid, Richtlijnen, Richtlijnen reanimatie, Reanimatie

Richtlijn - pallialine.nl

Richtlijn - pallialine.nl

www.pallialine.nl

Revisie Richtlijn lymfoedeem/Versie 3/20-11-2009 Pagina 4 Etiologie De belangrijkste oorzaken van lymfoedeem bij patiënten met kanker zijn: • lymfeklierdissectie (hals, oksel, retroperitoneaal, bekken of lies)

  Richtlijn

Richtlijn Hyperbilirubinemie - BabyZietGeel

Richtlijn Hyperbilirubinemie - BabyZietGeel

babyzietgeel.nl

Richtlijn Hyperbilirubinemie Samenvattingskaart Kinderarts Kijk op www.babyzietgeel.nl. 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ... informatie aan JGZ en huisarts afsluiten, einde controle op hyperbilirubinemie nee nee nee ja ja ja ja 7 bepaal bilirubine TcB of TSB:

  Richtlijn

Richtlijn: Zorg in de stervensfase (1.0)

Richtlijn: Zorg in de stervensfase (1.0)

www.hospicevrijwilligers.nl

Colofon De richtlijn Zorg in de stervensfase,versie 1.0 werd in 2009 geschreven door: • L. van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam • H. van Veluw, senior verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Erasmus MC, Rotterdam

  Richtlijn, Zorg in de stervensfase, Zorg, Stervensfase, De richtlijn zorg in de stervensfase

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN …

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN …

www.icc-ibd.com

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN BIJ VOLWASSENEN INITIATIEF: • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, voorheen Nederlands

  Richtlijn

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ...

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ...

www.nvmka.nl

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen Initiatief Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

  Richtlijn

Richtlijn: Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie (CIN) …

Richtlijn: Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie (CIN) …

www.med-info.nl

Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie (CIN) Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 29-09-2004 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Werkgroep

  Richtlijn

Richtlijn lymeziekte def 18 juli 2013 - …

Richtlijn lymeziekte def 18 juli 2013 - …

www.tekenbeetziekten.nl

Richtlijn Lymeziekte 2013 1 SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP De werkgroep is als volgt samengesteld: 2 - Dr. J.P.J Bakker, Nederlandse Vereniging van

  Richtlijn

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel

www.sportgeneeskunde.com

literatuur ten aanzien van de diagnose en behandeling van het meest voorkomende enkelletsel bij sporters, te weten het acute inversietrauma van de enkel. 1.2 Doelstelling Het doel van de richtlijn ‘acute inversietrauma van de enkel’ is om, op basis van het best vindbare

  Behandeling, Richtlijn, En behandeling van

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD …

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD …

www.longalliantie.nl

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD Actualisatie maart 2010 5 INITIATIEF VOOR DE NIET-MEDICAMENTEUZE BEHANDELING VAN COPD: Stichting Ketenkwaliteit COPD (SKK), thans Long Alliantie Nederland (LAN)

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Behandeling van, Richtlijn diagnostiek en behandeling van

Richtlijn Validatie en verificatie van ...

Richtlijn Validatie en verificatie van ...

www.nvkc.nl

NVKC richtlijn Validatie en Verificatie van onderzoeksprocedures (1e editie, 14 april 2016) 1 ... behandeling of vervolgen van therapie. Vanuit de Commissie Kwaliteit van de NVKC is jaren geleden gestart met het opstellen van een ... medische diagnostiek en voldoet aan de daartoe door het medisch laboratorium omschreven .

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Diagnostiek en

Richtlijn casusbeschrijving Diagnostiek*

Richtlijn casusbeschrijving Diagnostiek*

students.uu.nl

hometraining of video-interactiebegeleiding. Er is sprake van behandeling als de interventies systematisch, methodisch en verantwoord worden uitgevoerd.” De richtlijnen voor de casusbeschrijving van Diagnostiek en Behandeling van de NVO gaan uit van een dynamische probleembenadering en een transactionele visie op de ontwikkeling van kinderen.

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Behandeling van, Van diagnostiek en behandeling van

Richtlijn voor de casusbeschrijving NVO orthopedagoog ...

Richtlijn voor de casusbeschrijving NVO orthopedagoog ...

assets-eu-01.kc-usercontent.com

orthopedagogische beroepsuitoefening. In dit registratiesysteem is gekozen voor de integratie van diagnostiek en behandeling in een traject. In deze richtlijn voor de casusbeschrijving komt de integratie van diagnostiek en behandeling in de beschrijving van het werk van orthopedagogen tot zijn recht.

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek en behandeling van, Diagnostiek

RICHTLIJN DEHYDRATIE EN VOCHTTOEDIENING - Oncoline

RICHTLIJN DEHYDRATIE EN VOCHTTOEDIENING - Oncoline

www.oncoline.nl

Herziening Richtlijn Dehydratie en vochttoediening/Versie 5/2-3-2010 Pagina 3 73 74 Dehydratie en dorst 75 Bij dehydratie is het serumnatriumgehalte meestal normaal (isotone dehydratie).Dehydratie 76 kan echter ook gepaard gaan met een verlaagd serumnatriumgehalte (hyponatriëmie) of 77 verhoogd serumnatriumgehalte (hypernatriëmie).

  Richtlijn

RICHTLIJN ZORG IN DE STERVENSFASE - Oncoline

RICHTLIJN ZORG IN DE STERVENSFASE - Oncoline

www.oncoline.nl

Conceptrichtlijn Zorg in de stervensfase/Versie 5/11-02-2010 Pagina 2 16 17 Inleiding 18 19 De stervensfase is de fase, die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich 20 onafwendbaar aandient en de patiënt naar verwachting binnen enkele dagen zal overlijden. Bij de 21 zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van

  Richtlijn

Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging

Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging

www.venvn.nl

Een cliënt heeft recht op informatie over de gegevensverwerking. 7. Informatie over cliëntenrechten Zorgprofessionals dienen de cliënt te informeren over zijn rechten met betrekking tot het dossier en de omgang met zijn gegevens. Plichten van de hulpverlener 1. Dossierplicht

  Richtlijn, Recht, The crop, Omgang, Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, Verpleegkundige, Verzorgende, Verslaglegging

RICHTLIJN ACUTE PANCREATITIS - Internisten

RICHTLIJN ACUTE PANCREATITIS - Internisten

www.internisten.nl

misselijkheid en braken. Bij lichamelijk onderzoek kan er sprake zijn van opgezette buik, ileus en zelfs peritoneale prikkeling. Systemische verschijnselen (koorts, shock, etc.) kunnen op de voorgrond staan. - Laboratorium diagnostiek: De serum amylase- en lipasebepaling vormen de hoeksteen van de

  Bankers, Acute, Pancreatiti, Richtlijn, Misselijkheid, Misselijkheid en braken, Richtlijn acute pancreatitis

Richtlijn morfine per continue subcutane toediening

Richtlijn morfine per continue subcutane toediening

www.npzalmere.nl

• door aanhoudende misselijkheid en braken • door slikklachten (dysfagie) • door ernstige vermagering en verzwakking (cachexie) • door enterale absorptiestoornis of obstructie (ileus) • Wanneer transdermale toediening niet effectief of gecontra-indiceerd is: • patiënt is (pre-)terminaal en cachectisch (<50 kg)

  Bankers, Richtlijn, Misselijkheid, Misselijkheid en braken

RICHTLIJN VENEUZE BLOEDAFNAME - NVKC

RICHTLIJN VENEUZE BLOEDAFNAME - NVKC

www.nvkc.nl

Bij een veneuze bloedafname kunnen vele fouten gemaakt worden voor, tijdens en na de afname van een bloedmonster. In de preanalytische fase worden 60-70% van alle fouten in de laboratorium ... - De praktische uitvoering van een veneuze bloedafname; - Bekwaamheid, deskundigheid en bevoegdheid van de bloedafname medewerker;

  Richtlijn, Praktische, Richtlijn veneuze bloedafname, Veneuze, Bloedafname

Similar queries