Example: bankruptcy

Search results with tag "Diagnostiek"

Handreiking Diagnostiek van dementie - Verenso

Handreiking Diagnostiek van dementie - Verenso

www.verenso.nl

2 handreiking diagnostiek van dementie – nvva 2008 | nhoudi Inleiding 3 Leeswijzer 4 Stroomschema 5 1 Uitwerking ziekte- en zorgdiagnostiek 1 Uitgangspunten 6 1.1 Ziektediagnostiek en zorgdiagnostiek 6 1.2 Nosologische benadering 6 1.3 Duiding en overweging 6 1.4 Kenmerkende aspecten voor de verpleeghuis-

  Diagnostiek, Handreiking, Dementie, Handreiking diagnostiek van dementie

Richtlijn casusbeschrijving Diagnostiek*

Richtlijn casusbeschrijving Diagnostiek*

students.uu.nl

diagnostiek. Dit betekent dat diagnostiek en behandeling in principe in een voortdurende cyclus vervat zijn. In de klinische cyclus zoals beschreven door de Bruyn et al. (2008) kunnen zowel diagnostische als behandelingsvraagstukken ondergebracht worden. 2. Stapsgewijze werkwijze Om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling of begeleiding te ...

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling

TUBAIRE EUG, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING - …

TUBAIRE EUG, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING - …

www.med-info.nl

Valkuilen bij de diagnostiek Een valkuil bij de EUG-diagnostiek vormt de heterotopische zwangerschap, waarbij naast een intra-uteriene zwangerschap ook een EUG bestaat.

  Diagnostiek

VERKLA RI NG WERKERVARING - vLOGO

VERKLA RI NG WERKERVARING - vLOGO

vlogo.nl

en indicatiestelling) • onder diagnostiek en indicatiestelling wordt verstaan: o het doen van intakes o onderzoeken van de klacht o psychodiagnostiek met behulp van tests en interviews o het afnemen van een anamnese • onder behandeling wordt o.a. verstaan: o begeleiding o ondersteuning o bespreken opdrachten • een deel van de ...

  Diagnostiek, Diagnostiek en

Stroomdiagram I: Diagnostiek van auto-immuun …

Stroomdiagram I: Diagnostiek van auto-immuun …

www.erasmusmc.nl

1 . Toelichting stroomdiagram I: Diagnostiek van auto-immuun encefalitis . 1. Zie richtlijnen: ‘meningitis’ en ‘virale meningo-encefalitis’. 2.

  Diagnostiek

Richtlijn voor de casusbeschrijving NVO orthopedagoog ...

Richtlijn voor de casusbeschrijving NVO orthopedagoog ...

assets-eu-01.kc-usercontent.com

orthopedagogische beroepsuitoefening. In dit registratiesysteem is gekozen voor de integratie van diagnostiek en behandeling in een traject. In deze richtlijn voor de casusbeschrijving komt de integratie van diagnostiek en behandeling in de beschrijving van het werk van orthopedagogen tot zijn recht.

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek en behandeling van, Diagnostiek

Dagbehandeling - Enver

Dagbehandeling - Enver

www.enver.nl

Observatie(-diagnostiek) en begeleiding op locatie De eigen leefomgeving is een geschikte plek om kortdurend (1 tot 5 maanden) lichtere en preventieve vormen van jeugdhulp te bieden. Observatie(-diagnostiek) en begeleiding op locatie richt zich op kinderen van 0-12 jaar bij wie er snel duidelijkheid moet komen

  Diagnostiek

Dyslexie Diagnostiek en Behandeling

Dyslexie Diagnostiek en Behandeling

www.stichtingdyslexienederland.nl

diagnostiek en behandeling van dyslexie geactualiseerd, maar ze wijken niet wezenlijk af van die in de brochure van 2008. De wetenschappelijke verantwoording is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen in het onderzoek naar dyslexie. Een belangrijke verandering is de structuur van de brochure. De richtlijnen voor

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 versie 0

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 versie 0

www.nkd.nl

Diagnostiek en Behandeling (PDDB; Blomert, 2006), waarvan de eerste versie in december 2006 beschikbaar is gekomen. Het protocol geeft de leidraad om ernstige dyslexie (ED) te diagnosticeren, indiceren en behandelen. Het is daarbij geldend voor kinderen in de leeftijd van de basisschool (groep 3 t/m 8). 1.2 De Jeugdwet en kwetsbare jeugd

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling

NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire ...

NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire ...

www.nhg.org

de diagnostiek in eigen hand te houden, is het noodzakelijk de patiënt vooraf gedegen voor te lichten over de implicaties voor hem-zelf en zijn familie, bijvoorbeeld wat betreft de verzekerbaarheid.3,4 Is eenmaal FH vast-gesteld, dan zijn in dit Standpunt ook aan-wijzingen voor de behandeling van de ver-hoogde cholesterolspiegel te vinden.

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling van familiaire, Familiaire

VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL)

VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL)

www.nhg.org

eventueel diagnostiek van angststoornissen 10-24: relatief grote kans op één of meer angststoornissen; diagnostiek van angststoornissen is aangewezen Somatisatie 0-10: relatief normale lichamelijke spanningsklachten 11-20: mogelijke somatisatie met dreigend disfunctioneren; bespreken met patiënt 21-32: grote kans op somatisatie;

  Diagnostiek, Diagnostiek van

APRAXIA TEST

APRAXIA TEST

capstoneapraxiaoccupationalfunct.weebly.com

diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-clienten. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam Stehmann-Saris JC, Satink AJH, Daniels R, Berendsen B, Boerma M, Janssen J, Broekman JB, de Graaf M, Jonges A, & Vet R (2003b). Werkboek ergotherapie richtlijn voor diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-clienten. Amsterdam: Hogeschool van …

  Diagnostiek, Diagnostiek en, Apraxia

Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs ...

Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs ...

dyslexiecentraal.nl

Sinds 2009 is er voor de diagnostiek en behandeling van kinderen in de basisschoolleeftijd (7 t/m 13 jaar) met zeer ernstige lees- en spellingproblemen een vergoedingsmogelijkheid beschikbaar. Vanaf 2015 wordt deze zorg gefinancierd door de gemeenten, vanuit de Jeugdwet.

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling

JGZ-richtlijn - NCJ

JGZ-richtlijn - NCJ

assets.ncj.nl

signalering, diagnostiek, begeleiding, behandeling en zo nodig verwijzing van problemen rond het thema huid. Het lichamelijk onderzoek met betrekking tot de huid bestaat met name uit inspectie en palpatie. Dit kan uitgevoerd worden door de jeugdarts (0-19 jaar), verpleegkundig

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Behandeling en, Jgz richtlijn

Bijlage 81

Bijlage 81

cms.ice.be

op basis van de verpleegkundige diagnostiek van inadequate therapietrouw1 (essentiële en secundaire karakteristieken volgens L.J. Carpenito en M. Gordon) (1): Verwoorden moeite te hebben om mee te werken aan de voorgeschreven behandeling Verward zijn …

  Behandeling, Diagnostiek

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN …

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN

www.ggzwnb.nl

vastlegt in het toestemmingsformulier voor diagnostiek en behandeling. Dit formulier wordt opgeslagen in het dossier van uw kind. Pas nadat beide ouders hun toestemming hebben gegeven, kan er gestart worden met het onderzoek en de behandeling. Verderop in deze brochure treft u uitgebreide informatie aan over toestemming en

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling

RICHTLIJN ACUTE PANCREATITIS - Internisten

RICHTLIJN ACUTE PANCREATITIS - Internisten

www.internisten.nl

In september 2005 is een laatste literatuuronderzoek verricht en zijn de richtlijnen aan deze literatuur getoetst en zonodig bijgesteld. Betekenis van de richtlijn De richtlijn vormt een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van acute pancreatitis. Een richtlijn is geen voorschrift.

  Acute, Pancreatiti, Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling, Richtlijn acute pancreatitis

Hoofdstuk 5 Behandeling van acute ontregeling van diabetes ...

Hoofdstuk 5 Behandeling van acute ontregeling van diabetes ...

www.internisten.nl

Diabetische ketoacidose en hyperosmolair hyperglykemisch syndroom. 5 Deze richtlijn sluit aan bij de gereviseerde richtlijn van de ADA van 2009 “Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes” (Kitabchi et al., 2009). Er zijn literatuursearches gedaan naar enkele essentiële onderdelen van de diagnostiek en behandeling te weten:

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en behandeling

NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiёntie

NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiёntie

www.nhg.org

148 pmol/l en klinische verschijnselen bestaat de behandeling uit 1000 mi-crog vitamine B 12 oraal per dag. M Bij klachten suggestief voor vitami-ne-B 12-tekort en een laag-normale B 12-spiegel kan een additionele methylma-lonzuurbepaling worden gedaan of een proetehandeling met vitamine B 12 1 dd 1000 microg oraal worden overwogen.

  Behandeling, Diagnostiek, Vitamine, Standpunt, Nhg standpunt diagnostiek van vitamine b12 deficiёntie, Deficiёntie

Zorgprogramma CVRM - OCE Nijmegen

Zorgprogramma CVRM - OCE Nijmegen

ocenijmegen.nl

OCE Nijmegen Zorgprogramma CVRM 2015 Pagina 6 van 63 2. VRM ketenzorg 2.1 Definities CVRM: Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) staat voor identificatie, diagnostiek, individuele behandeling en follow-up van patiënten met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door HVZ.

  Behandeling, Diagnostiek, Behandeling en

Samenvatting richtlijn Verantwoorde diabeteszorg …

Samenvatting richtlijn Verantwoorde diabeteszorg …

www.zorgstandaarddiabetes.nl

Aanbevelingen over diagnostiek van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen (zie deel 2, hoofdstuk 2) . 2a. De diagnose diabetes mellitus kan gesteld worden: - als op twee verschillende dagen nuchtere glucosewaarden van ≥ 6,0 (capillair) mmol/l of

  Richtlijn, Diagnostiek, Diagnostiek van

Projectgroep ouderenzorg Katwijk

Projectgroep ouderenzorg Katwijk

zgkatwijk.nl

Maart 2012 Psychiatrische co-morbiditeit Patiënt reeds bekend bij GGZ Fase 4: Behandeling / begeleiding Verrichte diagnostiek en wensen en behoeften van patiënt en mantelzorg vormen de basis voor

  Diagnostiek

ORGANISCH-PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN ALS …

ORGANISCH-PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN ALS …

www.psychosomatic.nl

13 organisch-psychiatrische stoornissen als overlappende syndromen: gevolgen voor diagnostiek en behandeling r.c. van der mast, h.j.m. cools inleiding

  Diagnostiek

Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Screening en …

Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) Screening en …

www.umcg.net

Zorgpad Diabetes Gravidarum (GDM) – Screening en diagnostiek Geen risico factoren Niet screenen 75g OGTTin 2e trimester (24‐28wk) Geen verdere actie GDM ‐ ...

  Diagnostiek

NVOG-richtlijn Intrapartum foetale bewaking à terme

NVOG-richtlijn Intrapartum foetale bewaking à terme

www.nvog.nl

mogelijkheden voor aanvullende diagnostiek en behandeling met betrekking tot de à terme eenling in hoofdligging durante partu. 4 Samenvatting richtlijn; alle aanbevelingen ... meeste substandaard factoren betrekking hadden op de beoordeling van het CTG en het niet adequaat handelen bij CTG-afwijkingen (6-9). In Nederland is tot nu toe niet ...

  Diagnostiek, Diagnostiek en, Foetale bewaking, Foetale, Bewaking

Richtlijn lymfoedeem

Richtlijn lymfoedeem

www.lymfoedeem.nl

diagnostiek, behandeling en (na)zorg worden beschreven. ... zijn stakeholderpartijen gevraagd aanvullingen te geven en zijn hun verwachtingen ten aanzien van de richtlijn en het richtlijnontwikkelingsproces geïnventariseerd. Door de werkgroep is vervolgens een prioritering ...

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Behandeling en, Richtlijn en

RIVM Over de betrouwbaarheid van de PCR-test voor SARS …

RIVM Over de betrouwbaarheid van de PCR-test voor SARS …

www.rivm.nl

groep van SARS virussen in mensen voorkomt, is deze component voor diagnostiek in mensen ook specifiek voor SARS-CoV-2. De PCR-test detecteert dus geen andere virussen en bacteriën die klachten kunnen geven die lijken op die van COVID -19 of

  Diagnostiek

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen | NHG

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen | NHG

schildklier.nl

De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen geeft de huisarts richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van hypo- en hyperthyreoïdie bij volwassenen en bij veranderingen van de omvang van de schildklier, zoals een struma of een nodus. Door de lage incidentie van hyperthyreoïdie in de huisartsenpraktijk is de behandeling facultatief.

  Diagnostiek, Diagnostiek en

Observatielijst voor vroege symptonen van dementie (OLD)

Observatielijst voor vroege symptonen van dementie (OLD)

www.zorgvoorbeter.nl

Verdere diagnostiek is aan te raden als: De score ≥ 1 op een probleemgebied (voor cognitie geldt ≥ 2) De totaalscore ≥ 4, ook als de afzonderlijke probleemgebieden onder de grens blijven.

  Diagnostiek

Veldafspraak Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap in ...

Veldafspraak Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap in ...

www.zorgprestatiemodel.nl

verpleegkundige diagnostiek en behandeling. Voor ggz-instellingen (sectie III, zorgprestatiemodel setting 2 en hoger) geldt de volgende mogelijke inzet van regiebehandelaren in de gespecialiseerde ggz: • Psychiater • Klinisch psycholoog • Verslavingsarts KNMG: indien de hoofddiagnose verslaving en/of

  Diagnostiek, Diagnostiek en

t Aanvulling Protocollen: Doelgroepen en vereisten inzake ...

t Aanvulling Protocollen: Doelgroepen en vereisten inzake ...

www.prodiagnostiek.be

en handelingsgerichte diagnostiek is de samenwerking met de ouders en de leerling van groot belang. School, ouders en CLB werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid constructief samen. De zorg voor kinderen en jongeren ligt immers in elkaars verlengde. Het CLB zal in het diagnostisch traject de school, de ouders en de leerling maximaal ...

  Diagnostiek

KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal

KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal

www.kngf.nl

en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met lage rugpijn. Met een systematische evaluatie van wetenschappelijk onderzoek en weging van patiëntvoorkeuren en professionele expertise, ondersteunt de ‘KNGF-richtlijn Lage rugpijn’ therapeuten en patiënten in

  Diagnostiek, Diagnostiek en

Diagnostisch instrument Anxiety Disorder Interview ...

Diagnostisch instrument Anxiety Disorder Interview ...

www.kenniscentrum-kjp.nl

Doel Diagnostiek van angststoornissen Gebruik ADHD, Angst, Depressie, Dwang, Trauma en Kindermishandeling Doelgroep 7-17 jaar Afname en scoring Hoe: Semigestructureerd interview dat wordt afgenomen bij ouders (ADIS-P) en kind (ADIS-C) Tijdsduur: Kindinterview 45-75 minuten | Ouderinterview ca. 75 minuten Inhoud van de vragenlijst

  Diagnostiek

Richtlijn Behandeling van het Mammacarcinoom - Oncoline

Richtlijn Behandeling van het Mammacarcinoom - Oncoline

www.oncoline.nl

‘Screening en diagnostiek van het mammacarcinoom’, samen het initiatief genomen een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen voor de behandeling van het mammacarcinoom. In

  Behandeling, Diagnostiek, Behandeling van, En diagnostiek van

RICHTLIJN VENEUZE BLOEDAFNAME - NVKC

RICHTLIJN VENEUZE BLOEDAFNAME - NVKC

www.nvkc.nl

In deze richtlijn uitgaande van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) zijn de (minimum-)normen en aanbevelingen vastgelegd voor veneuze bloedafname bij patiënten en cliënten ten behoeve van diagnostiek en keuringen. 1.1 Doelstelling . Met deze richtlijn worden diverse doelstellingen verenigd:

  Diagnostiek, Diagnostiek van

Richtlijn Validatie en verificatie van ...

Richtlijn Validatie en verificatie van ...

www.nvkc.nl

NVKC richtlijn Validatie en Verificatie van onderzoeksprocedures (1e editie, 14 april 2016) 1 ... behandeling of vervolgen van therapie. Vanuit de Commissie Kwaliteit van de NVKC is jaren geleden gestart met het opstellen van een ... medische diagnostiek en voldoet aan de daartoe door het medisch laboratorium omschreven .

  Behandeling, Richtlijn, Diagnostiek, Diagnostiek en

KNMT-RICHTLIJN TANDHEELKUNDIGE RADIOLOGIE

KNMT-RICHTLIJN TANDHEELKUNDIGE RADIOLOGIE

www.knmt.nl

gezondheidssituatie van de patiënt die op een andere wijze niet verkregen kan worden. Deze informatie dient te worden gebruikt als aanvulling op de klinische informatie ter ondersteuning van de diagnostiek en de behandelplanning. Naar schatting worden er in Nederland per jaar tussen de 8 en 10 miljoen röntgenfoto’s (intraorale

  Diagnostiek

Elektrolytstoornissen 2012 - Internisten

Elektrolytstoornissen 2012 - Internisten

www.internisten.nl

Chronisch: Risico op hersenoedeem, bij te snelle correctie van een langer bestaande (> 48 uur) hypernatriëmie, vanwege adaptatie van de hersenen Diagnostiek: Bloed Urine Osmolaliteit Osmolaliteit [Na+] [Na+] [K+] [K+] [Ca2+] Glucose Ureum Creatinine Onvoldoende waterinname Diabetes insipidus Osmotische diurese Extrarenaal

  Diagnostiek

COVID-19-SURVEILLANCE

COVID-19-SURVEILLANCE

covid-19.sciensano.be

gediagnosticeerd op basis van laboratoriumtest, uitgevoerd door het laboratorium van het nationaal referentiecentrum (KU Leuven) of door een perifeer laboratorium. Die diagnostiek omvat zowel moleculaire technieken als snelle antigeentesten. Patiënten met een positief laboratoriumresultaat zijn bevestigde gevallen.

  Diagnostiek

Kwetsbare ouderen - VMSzorg

Kwetsbare ouderen - VMSzorg

www.vmszorg.nl

2.2 Diagnostiek 48 2.3 Preventieve- en behandelinterventies 50 3.0 Specifieke implementatietips ondervoeding 53 4.0 Literatuurlijst 54 ... een belangrijke rol bij het verlenen van behandeling en zorg aan ouderen. Steeds vaker gaat het ook om zorgverlening aan …

  Behandeling, Diagnostiek, En behandeling van

NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek ...

NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek ...

www.nhg.org

Het bevolkingsonderzoek kan niet los gezien worden van de diagnostiek en behandeling van baarmoe-derhalskanker in de dagelijkse praktijk. Hierover gaan hoofdstuk 4 en 5. Deze versie van de praktijkhandleiding is in 2020 herzien. De resultaten van de introductie van de hrHPV-test in het bevolkingsonderzoek in 2017 zijn in deze versie terug te ...

  Behandeling, Diagnostiek en behandeling van, Diagnostiek

De 7 stappen van een CAT - Home | LUMC

De 7 stappen van een CAT - Home | LUMC

www.lumc.nl

en vinden van een bruikbaar artikel (=stap 3) Stap 2: de klinische vraag Diagnostische vraag Prognostische vraag. Therapeutische vraag. Patient met ... Bij welke kans start behandeling/niet méér diagnostiek 4. Wat zijn de risico’s/complicaties van de aandoening • fout negatieven 5. Wat zijn de risico’s van de standaard behandeling

  Behandeling, Diagnostiek

212020 - KNMT

212020 - KNMT

www.knmt.nl

I Consultatie en diagnostiek C 8 II Maken en/of beoordelen foto’s X 11 III Preventieve mondzorg M 12 IV Verdoving A 15 V Verdoving door middel van een roesje B 16 VI Vullingen V 16 VII Wortelkanaalbehandelingen E 18 VIII Kronen en bruggen R 25 IX Behandeling kauwstelstel G 30

  Behandeling, Diagnostiek, Diagnostiek en

Veranderingen in uw polisvoorwaarden 2022

Veranderingen in uw polisvoorwaarden 2022

www.zilverenkruis.nl

Eerstelijns diagnostiek (ELD) Laat u in 2022 bijvoorbeeld bloedprikken of urineonderzoek doen, omdat uw huisarts/verloskundige dat vraagt? Kijk dan eerst op zk.nl/zorgzoeker. Zoek op ‘bloedprikken’ of ‘urineonderzoek’ en u ziet of het medisch laboratorium bij u in de buurt afspraken met ons gemaakt heeft. U kunt het ook vragen

  Diagnostiek

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

www.kennispleingehandicaptensector.nl

Screening en diagnostiek 4. Persoonsgerichtheid van de ondersteuning 5.Interventies 6. Dementievriendelijke omgeving 7. Ondersteuning aan naasten die ondersteuning verlenen 8. Capabel arbeidspotentieel 9. Samenwerking en ketenzorg 10. Ondersteuningsmanagement en evaluatie 11. Ondersteuning in de laatste levensfase.

  Diagnostiek, Diagnostiek en

Diagnostiek pijnmeetinstrumenten - venvn.nl

Diagnostiek pijnmeetinstrumenten - venvn.nl

www.venvn.nl

V&VN Pijnverpleegkundigen – SIG Pijn bij kinderen publicatiedatum 2018 06 15 Pagina 1 van 9 Diagnostiek – pijnmeetinstrumenten Inleiding Pijnmeetinstrumenten zijn een hulpmiddel bij het bepalen van de pijnintensiteit en tevens nuttig om de

  Diagnostiek, Pijn, Diagnostiek pijnmeetinstrumenten, Pijnmeetinstrumenten

Similar queries