Example: marketing

Search results with tag "Regulamentul"

B REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI …

B REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI …

www.ansvsa.ro

B (6) În plus față de această bază comună, pentru anumite produse alimentare sunt necesare norme speciale de igienă. Aceste norme sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parla-mentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de

  Regulamentul

din 11 iulie 2006 i Fondul de Coeziune i de abrogare …

din 11 iulie 2006 i Fondul de Coeziune i de abrogare …

www.fsesudest.ro

RO 1/78 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE)

  Regulamentul

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU INSCRIEREA LA …

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU INSCRIEREA LA …

www.pensiivs.ro

CALCULAREA PENSIILOR INTERNAŢIONALE Conform art.46 din Regulamentul 1408/71, casa teritorială de pensii calculează două pensii (dublu calcul):

  1048, Regulamentul, Regulamentul 1408

31971R1408 regimurilor de securitate socială …

31971R1408 regimurilor de securitate socială …

www.mmuncii.ro

1 31971R1408 REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, …

  1048, Regulamentul

7: - pmb.ro

7: - pmb.ro

www4.pmb.ro

Anexa 1 REGULAMENTUL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA ŞI AMPLASAREA FIRMELOR ŞI RECLAMELOR PUBLICIT ARE Art. 1 Prezentul Regulament stabileştc condiţiile În care se vor autoriza, executa şi amplasa

  Regulamentul

PRIVIND - apia.org.ro

PRIVIND - apia.org.ro

www.apia.org.ro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ghidul fermierului privind Ecocondiţionalitatea – 2014 Versiune 3.0 Pagina 5 din 56 - Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17

  Regulamentul

REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI …

REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI …

www.ana.gov.ro

32005R1277 REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al

  Regulamentul

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European ...

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European ...

www.anpc.gov.ro

REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a

  Regulamentul

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA PROFESIA …

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA PROFESIA

ceccar.ro

REGULAMENTUL privind accesul la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat* CAPITOLUL I Dispoziþii generale Art. 1. – (1) Examenul de admitere la stagiu în vederea obþinerii

  Privind, Regulamentul, Regulamentul privind accesul la profesia, Accesul, Profesia

REGULAMENTUL (UE) NR. 910/2014 AL …

REGULAMENTUL (UE) NR. 910/2014 AL

www.digisign.ro

REGULAMENTUL (UE) NR. 910/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața

  2014, Regulamentul, 910 2014 al

REGULAMENTUL (UE) 2015/ 847 AL PARLAMENTULUI …

REGULAMENTUL (UE) 2015/ 847 AL PARLAMENTULUI …

www.onpcsb.ro

(11) De asemenea, prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere legislației naționale de transpunere

  Regulamentul

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI …

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

participare.mastercard.ro

campanii mici vor avea intervale de desfasurare diferite, premii diferite si locatii diferite. In considerarea faptului ca la data demararii Campaniei sunt cunoscute doar detaliile cu privire la derularea Campaniei

  Oficial, Regulamentul, Campaniei, Regulamentul oficial al campaniei

Similar queries