Example: air traffic controller

Hovedtariffavtalen - KS

Forord Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2020 til 30.4.2022. I dette opptrykket er dessuten følgende dokumenter tatt inn:

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Related search queries