Example: biology

Search results with tag "Kapsam"

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM …

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM …

www.konyaelektrikcilerodasi.org

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, yapıların yıldırımdan koruma tesislerinin can ve mal güvenliği

  Kapsam, Dayanak

MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

www.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1, Kapsam dayanak

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkiilerinin mülkiyetinde bulunan taınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkiilerince kamulatırılmasında yapılacak ilemleri, kamulatır ma bedelinin hesaplanmasını, taınmaz malın

  2063, Kanunu, Kapsam, 6203 kamulaştirma kanunu, Kamulaştirma

I- KAPSAM VE DAYANAK A- AMME ALACAKLARI 1-

I- KAPSAM VE DAYANAK A- AMME ALACAKLARI 1-

www.gib.gov.tr

Ayrıca, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince, 2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken 2015 yılına iliĢkin gelir vergisinin ikinci taksiti bu Kanun kapsamında değildir.

  Kapsam

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ …

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ …

www.tesk.org.tr

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı iúlerinin yapıldığı iúyerlerinde alınacak asgari iú sağlığı ve güvenliği úartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İ Sağlığı ve ...

  Kapsam

I- KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR - gib.gov.tr

I- KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR - gib.gov.tr

www.gib.gov.tr

1 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden

  Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve …

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve …

www.ozelokullardernegi.org.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve

  Kapsam

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

ookgm.meb.gov.tr

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – Bu Yönetmelik, ô/ î/ î ì ì ó tarihli ve ñ ñ ô ì sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda

  Kapsam, Dayanak, Dayanak ve

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV ...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV ...

www.icisleri.gov.tr

30/10/2013 tarih ve 2891 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile 23/08/2016 tarih ve 2610 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yapılan değişiklikler Yönergeye işlenmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ ve SAKLAMA SÜRELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Kapsam, Dayanak, Dayanak ve

BALONLA TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ …

BALONLA TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ …

web.shgm.gov.tr

BALONLA TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-BALON Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

  Kapsam

KURSU YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve …

KURSU YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve …

ookgm.meb.gov.tr

ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

  Kapsam

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE …

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE …

web.shgm.gov.tr

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar Amaç MADDE 1– (1) Bu Talimatın amacı, havayolu işletmelerinin kabin emniyet ve güvenlik prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yerine getirildiğini

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA …

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA …

www.tubitak.gov.tr

1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI BURS VE DESTEK PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Kapsam, Dayanak

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ... - ookgm.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ... - ookgm.meb.gov.tr

ookgm.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL (Değişik: Makam Oluru 30/06/2017- 10073772) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI EĞİTİM MUAFİYETİ, İNCELEME VE KONTROL İLE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Kapsam

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT- …

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT- …

web.shgm.gov.tr

Değişiklik No 02 Değişiklik Tarihi 12/06/2017 Sayfa 1 / 37 Yayım Tarihi 22/02/2016 SHT – İHA İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahasında iletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satıı, …

  Madde, Kapsam

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU …

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU …

www.goc.gov.tr

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı

  Kapsam

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI ... - …

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI ... - …

www.kugm.gov.tr

YETKİ BELGESİ TALEBİNDE BULUNACAKLAR İÇİN AÇIKLAMA 10 Temmuz 2003 ve 4925 say ılı Karayolu Ta şıma Kanunu ve Karayolu Ta şıma Yönetmeli ği kapsam ında; yolcu ve e şya taşımacılığı, acentelik, ta şıma işleri komisyonculu ğu,

  Kapsam

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ …

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ …

www.kugm.gov.tr

S a y f a 1 | 65 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Kapsam, Dayanak

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM …

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM …

mevzuat.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç . MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinin izin haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam, Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

www.isguvenligi.net

1) Darbeli gürültüye maruziyet de dahil maruziyetin düzeyine, türü ve süresine, 2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerine ve maruziyet etkin değerlerine, 3) Özellikle hassas risk gruplarına dahil işçilerin sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine, 4) Teknik olarak mümkünse, gürültü ile işe bağlı ototoksik maddelerin

  Kapsam, Dayanak

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

mevzuat.meb.gov.tr

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam, Dayanak, Okul, Dayanak ve, Okul ai̇le bi̇rli̇ği̇, Ai̇le, Bi̇rli̇ği̇

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR TEZ VE RAPOR YAZIM KILAVUZU ...

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR TEZ VE RAPOR YAZIM KILAVUZU ...

birimler.dpu.edu.tr

1 16.06.2020 2020-05 Ek-2 T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM KILAVUZU 1.Amaç ve Kapsam Bu kılavuzun amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne

  Kapsam

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE …

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE …

webdosya.kosgeb.gov.tr

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek ...

  Kapsam

İMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME …

İMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME …

www.tubitak.gov.tr

1001BF-01 Güncelleme Tarihi: 27/05/2013 UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK’a sunulan çeşitli projelerin Özet/Abstract, Amaç ve Hedefler, Konu, Kapsam ve Literatür Özeti, Özgün Değer, Yöntem, Proje Yönetimi, Ekip ve ...

  Kapsam

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM r …

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM r …

www.ilkyardim.org.tr

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1

Similar queries