Example: marketing

Search results with tag "Madde 1"

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ...

oidb.kastamonu.edu.tr

EK MADDE 1- EK MADDE 2 BAŞVURU TARİHİ 1 Ağustos 2021 Pazar - 15 Ağustos 2021 Pazar 17 Ocak 2022 Pazartesi - 21 Şubat 2022 Pazartesi EK MADDE- 1 VE EK MADDE- 2 SONUÇ İLANI 20 Ağustos 2021 Cuma 25 Şubat 2022 Cuma EK MADDE-1 VE EK MADDE- 2 KAYIT TARİHİ 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 27 Ağustos 2021 Cuma 28 Şubat 2022 Pazartesi ...

  Madde, Madde 1

İ KANUNU (1) - Mevzuat

İ KANUNU (1) - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Madde 1-13/E- (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.) Kıdem tazminatı: Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3.

  Madde, Madde 1

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT- C B L …

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT- C B L …

web.shgm.gov.tr

Değişiklik No 02 Değişiklik Tarihi 12/06/2017 Sayfa 1 / 37 Yayım Tarihi 22/02/2016 SHT – İHA İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahasında iletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satıı, kayıt ve tescili, uçua ...

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1

UÇU OPERASYONLARINA YÖNELİK USUL VE ... - …

UÇU OPERASYONLARINA YÖNELİK USUL VE ... - …

web.shgm.gov.tr

SHT-OPS Yayım Tarihi 15/09/2017 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 00/00/0000 Sayfa 1 / 7 UÇU OPERASYONLARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT – OPS) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, kapsamda …

  Madde, Madde 1

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ …

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ …

www.tesk.org.tr

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı iúlerinin yapıldığı iúyerlerinde alınacak asgari iú sağlığı ve güvenliği úartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İ Sağlığı ve ...

  Madde, Madde 1, 2 madde

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR ... - …

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR ... - …

ookgm.meb.gov.tr

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün

  Madde, Madde 1

ÇOCUK HAKLARINA DA‹R SÖZLEfiME - unicef.org

ÇOCUK HAKLARINA DA‹R SÖZLEfiME - unicef.org

www.unicef.org

Önsöz 3 I. K›s›m, Madde 1 — 41 5 2. K›s›m, Madde 42 — 45 18 3. K›s›m, Madde 46 — 54 20 Bu tercüme UNICEF Türkiye Temsilcili¤i

  Unicef, Madde, Madde 1

Resmi Gazete No.su : 29530 MADDE 1- - tsk.tr

Resmi Gazete No.su : 29530 MADDE 1- - tsk.tr

www.tsk.tr

İKİNCİ BÖLÜM Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri Sağlık muayenesi MADDE 5- (1) 1111 sayılı Kanun gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik ...

  Madde, Madde 1

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM r …

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM r …

www.ilkyardim.org.tr

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ... - resmigazete.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ... - resmigazete.gov.tr

www.resmigazete.gov.tr

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 30 Mayıs 1999 - Sayı: 23710 20/5/1999 Tarihli ve 99/12866 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR Madde 1-Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının. 1999 yılına ait Genel Yatırım

  Madde, Madde 1

Sayfa 1 - mtegm.meb.gov.tr

Sayfa 1 - mtegm.meb.gov.tr

mtegm.meb.gov.tr

Paraflar Sayfa 2 Okul/Kurum Müdürü İveren veya Vekili Öğrenci/18 yaından küçükse yasal temsilcisi GENEL HÜKÜMLER Dayanak MADDE 1- (1) Bu sözleúme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci ve Millî Eğitim Bakanlığı

  Madde, Madde 1

KİùİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - …

KİùİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - …

www.kgm.adalet.gov.tr

KİùİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Kanun No. 6698 Kabul Tarihi: 24/3/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Kanunun amacı, kiisel verilerin ilenmesinde baúta özel hayatın

  Madde, Madde 1

KAMU ÇALIŞANLARININ KILIK VE KIYAFETLERİNE

KAMU ÇALIŞANLARININ KILIK VE KIYAFETLERİNE

www.dpb.gov.tr

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç - Kapsam ve Deyimler Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve …

  Madde, Madde 1

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ …

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ …

mevzuat.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

  Madde, Madde 1

MA 23 : ÖZ L MATRAH ŞKİLL Rİ - denet.com.tr

MA 23 : ÖZ L MATRAH ŞKİLL Rİ - denet.com.tr

www.denet.com.tr

1 MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER : KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL

  Madde, Madde 1, Tarihi

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE …

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE …

web.shgm.gov.tr

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar Amaç MADDE 1– (1) Bu Talimatın amacı, havayolu işletmelerinin kabin emniyet ve güvenlik prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yerine getirildiğini

  Madde, Madde 1

Memurlara Yapılacak Giyecek ... - resmigazete.gov.tr

Memurlara Yapılacak Giyecek ... - resmigazete.gov.tr

www.resmigazete.gov.tr

Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 –23/8/2016 …

  Adalet, Madde, Madde 1

MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

www.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1, Kapsam dayanak

MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3 …

MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3 …

www.antalyahavalimani.gov.tr

ANTALYA HAVALĠMANI GĠRĠġ KARTLARI YÖNERGESĠ (Revizyon 01) Sayfa 4 / 15 Giri kartlarında tahditli alanların tespiti MADDE 6-(1) GiriĢ kartlarında tahditli alanların tespiti için, Havalimanı Eğitim,

  Madde, Madde 1, 2 madde

Similar queries