Example: confidence

MATEMATIKA - dload.oktatas.educatio.hu

N v: .. oszt ly:.. RETTS GI VIZSGA 2016. m jus 3. MATEMATIKA . K Z PSZINT . R SBELI VIZSGA. 2016. m jus 3. 8:00. I. Id tartam: 45 perc P tlapok sz ma Tiszt zati Piszkozati EMBERI ER FORR SOK. MINISZT RIUMA. MATEMATIKA k z pszint r sbeli vizsga 1612. I. sszetev . MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. Fontos tudnival k 1. A feladatok megold s ra 45 percet ford that, az id letelt vel a munk t be kell fejeznie. 2. A megold sok sorrendje tetsz leges. 3. A feladatok megold s hoz sz veges adatok t rol s ra s megjelen t s re nem alkalmas zsebsz mol g pet s b rmilyen n gyjegy f ggv nyt bl zatot haszn lhat, m s elektroni- kus vagy r sos seg deszk z haszn lata tilos!

írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2016. május 3. 1612 Matematika — középszint Név: ..... osztály:.....

Tags:

  Matematika

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MATEMATIKA - dload.oktatas.educatio.hu

1 N v: .. oszt ly:.. RETTS GI VIZSGA 2016. m jus 3. MATEMATIKA . K Z PSZINT . R SBELI VIZSGA. 2016. m jus 3. 8:00. I. Id tartam: 45 perc P tlapok sz ma Tiszt zati Piszkozati EMBERI ER FORR SOK. MINISZT RIUMA. MATEMATIKA k z pszint r sbeli vizsga 1612. I. sszetev . MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. Fontos tudnival k 1. A feladatok megold s ra 45 percet ford that, az id letelt vel a munk t be kell fejeznie. 2. A megold sok sorrendje tetsz leges. 3. A feladatok megold s hoz sz veges adatok t rol s ra s megjelen t s re nem alkalmas zsebsz mol g pet s b rmilyen n gyjegy f ggv nyt bl zatot haszn lhat, m s elektroni- kus vagy r sos seg deszk z haszn lata tilos!

2 4. A feladatok v geredm ny t az erre a c lra szolg l keretbe rja, a megold st csak ak- kor kell r szleteznie, ha erre a feladat sz vege utas t st ad! 5. A dolgozatot tollal rja, az br kat ceruz val is rajzolhatja. Az br kon k v l a ceruz val rt r szeket a jav t tan r nem rt kelheti. Ha valamilyen megold st vagy megold s- r szletet th z, akkor az nem rt kelhet . 6. Minden feladatnak csak egy megold sa rt kelhet . T bb megold si pr b lkoz s eset n egy rtelm en jel lje, hogy melyiket tartja rv nyesnek! 7. K rj k, hogy a sz rk tett t glalapokba semmit ne rjon! r sbeli vizsga, I. sszetev 2/8 2016.

3 M jus 3. 1612. MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. 1. Tekints k a k vetkez k t halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} s H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorol s val adja meg a G H s a H \ G halmazokat! G H = 1 pont H\G= 1 pont 2. Ha 1 kg szal mi ra 2800 Ft, akkor h ny forintba ker l 35 dkg szal mi? 35 dkg szal mi ra Ft. 2 pont 3. Oldja meg az al bbi egyenletet a nemnegat v val s sz mok halmaz n! x = 43. x= 2 pont r sbeli vizsga, I. sszetev 3/8 2016. m jus 3. 1612. MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. 4. H ny olyan h romjegy pozit v eg sz sz m van, amelynek minden sz mjegye k l nb z ? 2 pont 5.

4 Egy hatf s t rsas gban mindenkit megk rdeztek, h ny ismer se van a t bbiek k z tt (az ismerets gek k lcs n sek). Az els t megk rdezett szem ly v lasza: 5, 4, 3, 2, 1. a) br zolja gr ffal a hatf s t rsas g ismerets gi viszonyait! b) H ny ismer se van a hatodik szem lynek a t rsas gban? 2 pont b) A hatodik szem ly ismer sei- 1 pont nek sz ma a t rsas gban: r sbeli vizsga, I. sszetev 4/8 2016. m jus 3. 1612. MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. 6. Oldja meg a k vetkez egyenletet a val s sz mok halmaz n! V lasz t h rom tizedesjegyre kerek tve adja meg! 2 x = 10. x 2 pont 7. Adja meg az al bbi ll t sok logikai rt k t (igaz vagy hamis)!

5 A: Ha egy sz m oszthat 6-tal s 8-cal, akkor oszthat 48-cal is. B: Ha egy pozit v eg sz sz m minden sz mjegye oszthat 3-mal, akkor a sz m is oszt- hat 3-mal. C: A 48 s a 120 legnagyobb k z s oszt ja a 12. A: B: 2 pont C: 8. Egy sz mtani sorozat negyedik tagja 7, t dik tagja 5. Hat rozza meg a sorozat els tagj t! Megold s t r szletezze! 2 pont A sorozat els tagja: 1 pont r sbeli vizsga, I. sszetev 5/8 2016. m jus 3. 1612. MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. 9. Egy fi kban n h ny sapka van. Tekints k a k vetkez ll t st: A fi kban minden sapka fekete.. V lassza ki az al bbiak k z l az sszes ll t st, amely tagad sa a fentinek!

6 A: A fi kban minden sapka feh r. B: A fi kban nincs fekete sapka. C: A fi kban van olyan sapka, amely nem fekete. D: A fi kban nem minden sapka fekete. 2 pont 10. br zolja a [ 3; 6] intervallumon rtelmezett x x 2 3 f ggv nyt! 4 pont r sbeli vizsga, I. sszetev 6/8 2016. m jus 3. 1612. MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. 11. Oldja meg a sin x = 1 egyenletet a val s sz mok halmaz n! x= 2 pont 12. Az oszt ly lott t szervez, melyben az 1, 2, 3, 4, 5 sz mok k z l h znak ki h rmat. Tam s a 2, 3, 5 sz mokat jel li be a szelv nyen. Sz m tsa ki annak a val sz n s g t, hogy Tam snak telital lata lesz!

7 Sz m t s t r szletezze! 3 pont 1 pont r sbeli vizsga, I. sszetev 7/8 2016. m jus 3. 1612. MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. maxim lis el rt pontsz m pontsz m 1. feladat 2. 2. feladat 2. 3. feladat 2. 4. feladat 2. 5. feladat 3. 6. feladat 2. I. r sz 7. feladat 2. 8. feladat 3. 9. feladat 2. 10. feladat 4. 11. feladat 2. 12. feladat 4. SSZESEN 30. d tum jav t tan r _____. el rt pontsz m programba eg sz be rt eg sz sz mra pontsz m kerek tve I. r sz jav t tan r jegyz . d tum d tum Megjegyz sek: 1. Ha a vizsg z a II. r sbeli sszetev megold s t elkezdte, akkor ez a t bl zat s az al r si r sz resen marad!

8 2. Ha a vizsga az I. sszetev teljes t se k zben megszakad, illetve nem folytat dik a II. sszetev vel, akkor ez a t bl zat s az al r si r sz kit ltend ! r sbeli vizsga, I. sszetev 8/8 2016. m jus 3. 1612. N v: .. oszt ly:.. RETTS GI VIZSGA 2016. m jus 3. MATEMATIKA . K Z PSZINT . R SBELI VIZSGA. 2016. m jus 3. 8:00. II. Id tartam: 135 perc P tlapok sz ma Tiszt zati Piszkozati EMBERI ER FORR SOK. MINISZT RIUMA. MATEMATIKA k z pszint r sbeli vizsga 1612. II. sszetev . MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. r sbeli vizsga, II. sszetev 2 / 16 2016. m jus 3. 1612. MATEMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly.

9 Fontos tudnival k 1. A feladatok megold s ra 135 percet ford that, az id letelt vel a munk t be kell fejeznie. 2. A feladatok megold si sorrendje tetsz leges. 3. A B r szben kit z tt h rom feladat k z l csak kett t kell megoldania. A nem v lasztott feladat sorsz m t rja be a dolgozat befejez sekor az al bbi n gyzetbe! Ha a jav t . tan r sz m ra nem der l ki egy rtelm en, hogy melyik feladat rt kel s t nem k ri, akkor a kit z tt sorrend szerinti legutols feladatra nem kap pontot. 4. A feladatok megold s hoz sz veges adatok t rol s ra s megjelen t s re nem alkalmas zsebsz mol g pet s b rmilyen n gyjegy f ggv nyt bl zatot haszn lhat, m s elektroni- kus vagy r sos seg deszk z haszn lata tilos!

10 5. A megold sok gondolatmenet t minden esetben rja le, mert a feladatra adhat pont- sz m jelent s r sze erre j r! 6. gyeljen arra, hogy a l nyegesebb r szsz m t sok is nyomon k vethet k legyenek! 7. A feladatok megold s n l haszn lt t telek k z l az iskol ban tanult, n vvel ell tott t te- leket (pl. Pitagorasz-t tel, magass gt tel) nem kell pontosan megfogalmazva kimondania, el g csak a t tel megnevez s t eml tenie, de alkalmazhat s g t r viden indokolnia kell. 8. A feladatok v geredm ny t (a feltett k rd sre adand v laszt) sz veges megfogalmaz s- ban is k z lje! 9. A dolgozatot tollal rja, az br kat ceruz val is rajzolhatja.


Related search queries