Example: dental hygienist

YANGIN ALARM SISTEMLERI TASARIM VE UYGULAMA ESASLARI

FIRMA TEKNIK BILGILENDIRME SEMINERLERI. YANGIN ALARM SISTEMLERI . TASARIM VE UYGULAMA ESASLARI . Hazirlayan Murat YAMANG L. MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI I INDEKILER. BINA ENTEGRASYON SISTEMI. 1. Binalarin Yangindan Korunmasi Y netmeligi 2. YANGIN ALARM SISTEMLERI TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI Yanginin Tanimi ve zellikleri Son yillarda zellikle akilli bina uygulamalarinda karsimiza ikan entegrasyon Duman Tipleri ve zellikleri YANGIN ALARM Sistemi Bilesenleri ihtiya larini karsilamak i in gelistirilen, bir ok nde gelen markayi destekleyen YANGIN ALARM Sistem Tipleri North bina entegrasyon z m , ger ek anlamda entegrasyonu ortak Can G venligini Ama layan Sistemler Mal Korumayi Ama layan Sistemler protokoller zerinden saglamaktadir. YANGIN Yerinin Tespiti YANGIN ALARM SISTEMLERI Konvansiyonel YANGIN ALARM SISTEMLERI Adreslenebilir YANGIN ALARM SISTEMLERI North Entegrasyon z m nde, YANGIN B lgelerinin Belirlenmesi ALARM Verme YANGIN ALARM SISTEMLERI Can G venligini Ama layan Sistemler Mal Korumayi Ama layan Sistemler Kartli Giris Kontrol SISTEMLERI Sesli Uyari Cihazlari Yerlesimi ve Duyalabilirlik Isikli Uyari Cihazlari CCTV SISTEMLERI Sesli Tahliye SISTEMLERI ALARM Verme Senaryolari

firma teknik bilgilendirme seminerleri yangin alarm sistemleri tasarim ve uygulama esaslari hazirlayan murat yamangÜl 10.01.2004

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YANGIN ALARM SISTEMLERI TASARIM VE UYGULAMA ESASLARI

1 FIRMA TEKNIK BILGILENDIRME SEMINERLERI. YANGIN ALARM SISTEMLERI . TASARIM VE UYGULAMA ESASLARI . Hazirlayan Murat YAMANG L. MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI I INDEKILER. BINA ENTEGRASYON SISTEMI. 1. Binalarin Yangindan Korunmasi Y netmeligi 2. YANGIN ALARM SISTEMLERI TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI Yanginin Tanimi ve zellikleri Son yillarda zellikle akilli bina uygulamalarinda karsimiza ikan entegrasyon Duman Tipleri ve zellikleri YANGIN ALARM Sistemi Bilesenleri ihtiya larini karsilamak i in gelistirilen, bir ok nde gelen markayi destekleyen YANGIN ALARM Sistem Tipleri North bina entegrasyon z m , ger ek anlamda entegrasyonu ortak Can G venligini Ama layan Sistemler Mal Korumayi Ama layan Sistemler protokoller zerinden saglamaktadir. YANGIN Yerinin Tespiti YANGIN ALARM SISTEMLERI Konvansiyonel YANGIN ALARM SISTEMLERI Adreslenebilir YANGIN ALARM SISTEMLERI North Entegrasyon z m nde.

2 YANGIN B lgelerinin Belirlenmesi ALARM Verme YANGIN ALARM SISTEMLERI Can G venligini Ama layan Sistemler Mal Korumayi Ama layan Sistemler Kartli Giris Kontrol SISTEMLERI Sesli Uyari Cihazlari Yerlesimi ve Duyalabilirlik Isikli Uyari Cihazlari CCTV SISTEMLERI Sesli Tahliye SISTEMLERI ALARM Verme Senaryolari G venlik ALARM SISTEMLERI Dedekt r Tipleri Sogutma Gruplari Dedekt r Se imi Dedekt r Yerlesimi HVAC Otomasyon SISTEMLERI Noktasal Dedekt r Yerlesimi Isin Tipi Duman Dedekt r Yerlesimi Chiller'ler Kanal Tipi Duman Dedekt r Yerlesimi Aktif Hava Emmeli Duman Dedekt r Yerlesimi Bina Y netim SISTEMLERI Alev Dedekt r Yerlesimi YANGIN ALARM Buton Tipleri ve Yerlesimi Aydinlatma Kontrol SISTEMLERI Diger YANGIN Koruma Kontrollari Sprinkler ALARM Istayonlari G Izleme SISTEMLERI Gazli S nd rme SISTEMLERI YANGIN ALARM Sistemi Kontrol Panelleri ve Yerlesimi Ihtiya lar dogrultusunda entegre edilebilmektedir.

3 Acil Durum Kontrol Islemleri YANGIN ALARM Sistemi Besleme ve Yedek G . YANGIN ALARM Sistemi Altyapi Tesisati Periyodik Testler, Bakim ve Denetim Hatali ALARM Sebepleri 3. Entegrasyon BACnet 4. Kalite Onay Sertifikalari 5. Kaynak a Sayfa 2 Ressam Hikmet Onat Sokak, No:9 Kat:1 Istinye-Istanbul Ressam Hikmet Onat Sokak, No:9 Kat:1 Istinye-Istanbul Sayfa 39. Tel: 0 212 229 3360 Faks: 0 212 323 4420 Tel: 0 212 229 3360 Faks: 0 212 323 4420. E-mail: web site: E-mail: web MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI AKTIF HAVA EMMELI OK HASSAS BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA Y NETMELIK. - 2002/4390. DUMAN ALGILAMA SISTEMI Genel Ilk kez devlet yurttaslarinin yangina karsi can g venliginin saglanmasini g vence altina aliyor. HSSD High Sensitivity Smoke Detection Madde 1. Korunan mahalden bir boru sebekesi vasitasiyla ektigi havayi, ok hassas bir dedekt rde s rekli olarak izleyerek ok k k miktarlardaki dumani T rkiye de ilk kez t m lke genelinde kamu, zel sekt r ya da ger ek kisilere ait b t n binalari algilayabilen bir sistemlerdir.

4 Kapsamina aliyor. Madde 2. Asgari tedbirler belirleniyor. Yasal zorunluluk ve yaptirim getiriliyor. Yasal Dayanak 7126 Sayili Sivil Savunma Kanunu EK- 9. Madde Madde 3. UYGULAMA Y r rl k tarihinden ( ) sonra yapilacak yapilar, kullanim amaci degisen veya ruhsat alma zorunlulugu gerektiren esasli onarim ve tadilat yapilacak mevcut yapilarda y netmelige Mutlak Duman Algilamasi uygunluk ivedi ve zorunludur. Madde 4. Bir seferlik kalibrasyon Tanimlanmis duman yogunluk Y netmeligin 4. Maddesi kapsami disinda kalan mevcut yapilarda yangina karsi alinmasi gerekli tedbirler ilgili belediyelerce bina sahip ve y neticisi ile kurum amirlerinden yazili olarak istenir. Bu seviyelerine ayarlanan ALARM esikleri istek zerine anilan sorumlular;. En genis duyarlilik araligi A) Mevcut yapilardan % ile 25 Obs/m - Y ksekligi 30,50 m'yi ge en konut harici b t n binalarda, - Yatak sayisi 200' ge en otellerde, Degisik ortamlara uygun esik 2.

5 - Kullanim alani 3000 m 'nin zerinde olan alisveris, eglence, ticaret ve toplanma ama li ayarlari (AutoLearn) binalarda Gelismis Filtre Teknolojisi LDD Y netmelikte istenen tedbirleri (y r rl l k tarihinden itibaren) 3 yil i inde yerine getirmek zorundadirlar. Hava rneginden tozu filtreler. B) Diger mevcut yapilarda, belediye itfaiye teskilati ile sivil savunma m d rl g n n g r s . Dedekt r n i indeki optik bilesenlerin alinarak y netmelik esaslarina g re belirlenen uygulanabilir iyilestirici tedbirleri (y r rl l k tarihinden itibaren) 5 yil i inde yerine getirmek zorundadir. Ge ici Madde 1. korunmasi i in temiz hava saglar. G rev, Yetki ve Sorumluluk Madde 5. Aninda durum raporlari almak i in ayrintili g sterge Yapi Ruhsati: Y ksek verimli aspirat r Projeler YANGIN g venligi a isindan y netmelikte ng r len sartlara uygun degilse yapi ruhsati Tek merkezden yazilimla izleme ve kontrol verilmez.

6 Akilli iletisim ortami SenseNET. Yapi Kullanma Izin Belgesi ve/veya alisma Ruhsati: Y netmelikte ng r len esaslara g re imalat yapilmadigi tespit edilirse verilmez. Sayfa 38 Ressam Hikmet Onat Sokak, No:9 Kat:1 Istinye-Istanbul Ressam Hikmet Onat Sokak, No:9 Kat:1 Istinye-Istanbul Sayfa 3. Tel: 0 212 229 3360 Faks: 0 212 323 4420 Tel: 0 212 229 3360 Faks: 0 212 323 4420. E-mail: web site: E-mail: web MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI Y netmelik H k mlerinin Uygulanmasindan Sorumlu Kimseler: Yatirimci kuruluslar, mal sahipleri, isveren temsilcileri, TASARIM ekibi, mimar ve m hendisler, uygulayici y kleniciler, imalat ilar, m savirler, danismanlar, proje kontrol ve isletme yetkilileri Algilama ve ALARM Cihazlari: sorumludurlar. PL3200 Serisi Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Sigorta Sirketlerinin Sorumlulugu : Kontrollu Interaktif Dedekt rler PL3300 Serisi Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Yangina karsi sigorta ettikleri bina, tesis ve isletmelerde y netmelik h k mlerine uyulup uyulmadigini kontrol etmek zorundadirlar.

7 Kontrollu Interaktif Izolat rl Dedekt rler PL3000EX Serisi Ex-Proof (IS) Dedekt rler Projeler ve Proje Onayi: PL3200W Serisi Kablosuz Dedekt rler YANGIN s nd rme, algilama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayri olarak hazirlanmalidir. PL3300W Serisi Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Projeler, belediye ve m cavir alan sinirlari i erisinde belediye, disinda valilikler tarafindan Kontrollu Interaktif Kablosuz Dedekt rler onaylanmak sartiyla uygulanabilecektir. PL3300 PBD Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Kontrollu Interaktif Dahili, Harici ve Ex- YANGIN g venligi sistemlerinin tesvik edilmesi i in, kamu kuruluslarinca proje onay hizmetlerinden Proof Butonlar hi bir sekilde vize, har ve benzeri cret tahsil edilmeyecektir. Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Kontrollu Interaktif Kombine Optik + Sicaklik + CO Dedekt rleri Yapi zellikleri ve Riskler Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Kontrollu Interaktif YANGIN ALARM sistemi TASARIM ve uygulamasi ncesi sistemin tasarlanip uygulanacagi yapiya iliskin Kombine Sicaklik + CO Dedekt rleri bazi belirlemeler yapilmasi zorunludur.

8 PL3300 Serisi Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Kontrollu Interaktif Izolat rl Monit r, - Tesisin Yapi Olarak Tanimi Y netmelik Madde 4 R le ve Siren Kontrol Mod lleri - Tesisin Yapi Kullanim Sinifi Y netmelik Madde 8-18. - Yapinin Bina Tehlike Sinifi Y netmelik Madde 19 Ayarlanabilir Mesafeli Isin Tipi Dedekt rleri Kablo Tipi Lineer Sicaklik Dedekt rleri - YANGIN Risklerinin belirlenip Tanimlanmasi - Olasi YANGIN Senaryolarinin Tanimlanmasi Elektromagnetik Kapi Tutucular Tesisin Yapi Olarak Tanimi Y netmelik Madde 4. - Mevcut yapi - Kullanim amaci degisen veya ruhsat alma zorunlulugu gerektiren esasli onarim ve tadilat yapilacak mevcut yapi - Yeni yapilacak yapilar Tesisin Yapi Kullanim Sinifi Y netmelik Madde 8-18. Binalarin kullanim zelliklerine g re siniflari sunlardir: a) Toplanma ama li binalar, b) Egitim ama li binalar, c) Saglik hizmeti ama li binalar, d) Tutukevi, cezaevi ve islahevleri, e) Konaklama ama li binalar, f) Ticaret ama li binalar, g) B ro binalari, h) End striyel tesisler, i) Depolama ama li tesisler, j) Karisik kullanimli binalar.

9 Sayfa 4 Ressam Hikmet Onat Sokak, No:9 Kat:1 Istinye-Istanbul Ressam Hikmet Onat Sokak, No:9 Kat:1 Istinye-Istanbul Sayfa 37. Tel: 0 212 229 3360 Faks: 0 212 323 4420 Tel: 0 212 229 3360 Faks: 0 212 323 4420. E-mail: web site: E-mail: web MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI MATRIKS Bina Kontrol SISTEMLERI Yapinin Bina Tehlike Sinifi Y netmelik Madde 19. l Gelismis ve ayrintili programlama imkani. I-Check Y netmelik kapsaminda olan bina veya bir b l m n n tehlikesi, yanginin baslama ve yayilmasi, programi ile haritalama, evrim hatti raporu, dedekt r YANGIN esnasinda ortaya ikan duman ve gazlar, patlama tehlikesi gibi bina veya yapida anlik deger izleme, evrim topolojisi grafigi ikarma, bulunanlarin yasamlari ve emniyetleri i in potansiyel tehlike olusturan fakt rlerin izafi tehlike dedekt r hassasiyet ayari degistirme, algoritma dereceleri anlamindadir.

10 Tanimlama imkani. Bina veya bir b l m n n tehlike sinifi, binanin zelliklerine ve binada y r t len islem ve operasyonlarin niteligine bagli olarak saptanir. Eger bir binanin esitli b l mlerinde degisik tehlike siniflarina sahip maddeler bulunuyorsa en y ksek tehlike siniflandirmasina g re UYGULAMA yapilir. a) D s k tehlike, b nyesinde kendi kendine yayilan bir yanginin olusmasina imkan vermeyecek sekilde d s k yanabilirlige sahip malzemelerden olusur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, k t phaneler, m zeler, b rolar, restoran oturma l Elektronik adreslenebilir kablosuz dedekt r, buton, alanlari, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdadir. siren baglanti imkani. b) Orta tehlike, orta hizla ve nemli miktarda duman ikararak yanma olasiligi bulunan malzemelerden olusur. Otopark, firin, amasirhane, restoran servis alanlari, kuru temizleyici, deri retimi, ticarethaneler, kagit retimi, postane, yayin evi, matbaa, ok sens rl dedekt rlerde kullanilacak mahal otomobil tamirhaneleri, tekstil retimi, lastik retimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadir.


Related search queries