PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları e-Sınav Uygulama ...

M LL E T M BAKANLI I L ME, DE ERLEND RME ve sinav H ZMETLER GENEL M D RL Motorlu Ta t S r c Kursiyerleri e-S nav Uygulama K lavuzu 2018 ANKARA Motorlu Ta t S r c Kursiyerleri e-S nav Uygulama K lavuzu-2018 2 D KKAT: 1. Bu k lavuzda yer alan kurallar, k lavuzun yay m tarihinden sonra y r rl e girebilecek yasama, y r tme ve yarg organlar kararlar n n gerekli k ld takdirde de i tirilebilir. B yle durumlarda izlenecek yol, Mill E itim Bakanl nca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu-2018 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No: TANIMLAR 4 1. GENEL AÇIKLAMALAR 5 2.ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI 7 3. e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 9

Tags:

  Sinav

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları e-Sınav Uygulama ...

Related search queries