Example: barber

DERGİ - 124 - danistay.gov.tr

45 idarelerin kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duydukları taşınmazların devri için 30 uncu ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Related search queries