PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE …

1017 Y KSEK RET M KURUMLARININ ARA TIRMA VE GEL T RME PROJELER N N KAR ILANMASI HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME (1) Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 3/6/2011 No : 635 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223 Yay mland Resm Gazetenin Tarihi : 8/6/2011 No : 27958 M k. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) G revler MADDE 2- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) K NC B L M Bakanl k Te kilat Te kilat MADDE 3- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Bakan MADDE 4- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) M ste ar ve m ste ar yard mc lar MADDE 5- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) NC B L M Hizmet Birimleri Hizmet birimleri MADDE 6- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Sanayi Genel M d rl MADDE 7- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) _____ (1) Bu KHK nin Ad Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 26 nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

Projelerin Karşılanması (1) MADDE 8- (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden sanayi alanındaki araştırma, geliştirme,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE …

Related search queries