PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1 ... - …

1409 POL S VAZ FE VE SAL H YET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numaras : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yay mland R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Say : 2751 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z. "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat ", Cilt : 1 Sayfa : 225 Bu Kanun ile ilgili t z k i in, "T z kler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelik i in, "Y netmelikler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. Madde 1 Polis, asayi i amme, ah s, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halk n rz, can ve mal n muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yard m istiyenlerle yard ma muhta olan ocuk, alil ve acizlere muavenet eder.

1410 B) İúlenmiú olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu …

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1 ... - …

Related search queries